Bacteriostatisch water Driada Medical 10ml

 25,00

  • Verpakking: 10 ml/vial

Bacteriostatisch water voor injectie is een steriele oplossing met een conserveermiddel dat wordt gebruikt om geneesmiddelen voor injectie te reconstitueren (op te lossen). Het actieve bestanddeel in bacteriostatisch water is benzylalcohol, dat fungeert als conserveermiddel om de groei van bacteriën in het water te voorkomen.

Doel van gebruik:

Bacteriostatisch water wordt in de medische sector gebruikt om injecteerbare geneesmiddelen voor te bereiden die gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard voordat ze worden gebruikt. Het conserveermiddel in het water helpt de groei van bacteriën en andere micro-organismen te voorkomen, waardoor het geneesmiddel steriel en veilig blijft voor gebruik.

Wat betreft groeihormoon en andere peptiden, wordt het vaak gereconstitueerd met bacteriostatisch water vóór subcutane (onder de huid) en intramusculaire injectie. Dit zorgt ervoor dat het groeihormoon steriel blijft en vrij van bacteriën, wat belangrijk is om infecties te voorkomen en de effectiviteit van het geneesmiddel te behouden.

Werkingsmechanisme:

Het werkingsmechanisme van bacteriostatisch water is gebaseerd op de aanwezigheid van een conserveermiddel, meestal benzylalcohol, dat fungeert als een antimicrobieel middel. Benzylalcohol interfereert met de groei en replicatie van bacteriën door de enzymen die nodig zijn voor de groei en functie van bacteriële cellen te remmen. Dit vertraagt of stopt effectief de groei van bacteriën, waardoor de steriliteit van het water en van eventuele ermee gereconstitueerde geneesmiddelen behouden blijft.

Wanneer bacteriostatisch water wordt gebruikt om geneesmiddelen te reconstitueren, helpt benzylalcohol in het water de groei van bacteriën te voorkomen die aanwezig kunnen zijn in het geneesmiddel of in de omgeving. Dit draagt bij aan het behoud van de steriliteit van het gereconstitueerde geneesmiddel en zorgt ervoor dat het veilig is voor gebruik, waardoor het risico op infectie bij injectie wordt verminderd.

Het is belangrijk op te merken dat bacteriostatisch water niet gesteriliseerd is en lage niveaus van bacteriën kan bevatten. Het doel van het conserveermiddel is om de groei van bacteriën te voorkomen, niet om ze allemaal te elimineren. Daarom is het belangrijk om de instructies van de fabrikant nauwkeurig te volgen bij het reconstitueren van geneesmiddelen met bacteriostatisch water en het gereconstitueerde geneesmiddel binnen een gespecificeerde tijdsperiode te gebruiken om de effectiviteit te behouden en contaminatie te voorkomen.

Waarschuwingen:

Het is belangrijk om de instructies van de fabrikant nauwkeurig op te volgen bij het reconstitueren van groeihormoon met bacteriostatisch water, omdat een verkeerde verdunning de potentie en stabiliteit van het geneesmiddel kan beïnvloeden. Bovendien moet, zodra de oplossing is gereconstitueerd, deze binnen een gespecificeerde tijdsperiode worden gebruikt om de effectiviteit te behouden en contaminatie te voorkomen.

Opslag:

Bacteriostatisch water moet correct worden bewaard om de effectiviteit te waarborgen en contaminatie te voorkomen. De volgende opslagrichtlijnen moeten worden gevolgd:

  • Kamertemperatuur: bacteriostatisch water moet op kamertemperatuur worden bewaard (tussen 15°C en 25°C of tussen 59°F en 77°F).
  • Uit de directe zon: bacteriostatisch water moet worden bewaard op een koele, droge plaats, uit de directe zon.
  • Ongeopende flesjes bacteriostatisch water moeten in de originele verpakking worden bewaard totdat ze klaar zijn voor gebruik.
  • Geopende flesjes: zodra een flesje bacteriostatisch water is geopend, moet het binnen de door de fabrikant gespecificeerde tijdsperiode worden gebruikt, meestal 28 dagen.
  • Verwijderen indien verlopen: bacteriostatisch water moet worden weggegooid als het is verlopen of als het troebel of gekleurd is.
  • Bevriezing vermijden: bacteriostatisch water mag niet in een vriezer worden bewaard of worden blootgesteld aan bevriestemperaturen, omdat dit het conserveermiddel kan beschadigen en het water ineffectief kan maken.

Het is belangrijk op te merken dat bacteriostatisch water alleen mag worden gebruikt voor het reconstitueren van geneesmiddelen bedoeld voor injectie en niet mag worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals drinken of oogdruppels. Bovendien is het belangrijk om de instructies van de fabrikant nauwkeurig op te volgen bij het reconstitueren van geneesmiddelen met bacteriostatisch water om de juiste verdunning en opslag van het gereconstitueerde geneesmiddel te waarborgen.