Modus (Modafinil) Driada Medical 100mg

 58,00

 • Verpakking: 100mg / 20tab

Modus 100mg (Modafinil)

Modafinil is een van de meest populaire geneesmiddelen in de nootropische groep, die wordt genomen om cognitieve functies te verbeteren en de hersenprestaties te verbeteren. Het heeft aanzienlijke populariteit verworven onder mensen wiens werk mentale taken vereist of verhoogde concentratie vereist. Specifiek is dit geneesmiddel zeer geliefd bij studenten, IT-specialisten en vrachtwagenchauffeurs op lange afstanden.

Modafinil is een selectieve alpha-1 adrenerge agonist, voornamelijk van centrale werking. Het werkt als een psychostimulant, het verbeteren van cognitieve prestaties. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van narcolepsie, werd Modafinil het eerste geneesmiddel in zijn klasse om waakzaamheid te bevorderen en werd in 1998 in de Verenigde Staten goedgekeurd. Tijdens proeven bleven patiënten die Modafinil namen 28 uur wakker, waarbij ze hun aandacht en alertheid behielden. Mediaberichten suggereren dat het geneesmiddel actief wordt gebruikt door het Amerikaanse en Britse leger om de prestaties te verbeteren, vooral onder piloten. Modafinil vermindert de behoefte aan slaap en kan effectief worden gebruikt om aandacht en concentratie te verhogen.

Volgens de algemeen aanvaarde classificatie is Modafinil zowel een nootropisch als een eugeroïsch middel. Eugeroïsche stoffen hebben een stimulerend effect, verminderen slaperigheid en bevorderen waakzaamheid. Een typisch voorbeeld van een eugeroïsch middel is cafeïne. Modafinil behoort tot dezelfde groep, het activeert neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor waakzaamheid. Bovendien verbetert Modafinil cognitieve functies, waardoor het nuttig is voor het verbeteren van geheugen en focus. Gezien de lange halfwaardetijd kan het operationele voordelen bieden door de tolerantie voor de schadelijke effecten van langdurige mentale inspanning te vergroten.

Doel van Gebruik:

Het gebruik van Modafinil dient verschillende doeleinden, zowel binnen medische instellingen als daarbuiten. Hieronder staan de meest populaire redenen voor het gebruik van Modafinil:

Medisch Gebruik:

In de geneeskunde wordt Modafinil gebruikt om slaperigheid geassocieerd met narcolepsie te behandelen. Het is goedgekeurd voor de behandeling van slaapstoornissen gerelateerd aan ploegendiensten en overmatige slaperigheid overdag. Daarnaast is Modafinil in sommige landen goedgekeurd door regelgevende instanties voor het behandelen van gevallen van idiopathische hypersomnie (pathologische slaperigheid overdag met een ongediagnosticeerde oorzaak).

Off-label Gebruik in de Geneeskunde:

Modafinil wordt ook off-label gebruikt als een relatief veilige psychostimulant. Zo wordt het bijvoorbeeld gebruikt om lethargie en vermoeidheid geassocieerd met depressie, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, myotone dystrofie en slaperigheid veroorzaakt door opioïden te behandelen. Het verbetert de subjectieve stemming en kan worden gebruikt om circadiane ritmestoornissen als gevolg van jetlag aan te pakken.

Modafinil kan ook een effectieve en goed verdragen behandeling zijn voor patiënten met seizoensgebonden affectieve stoornis. Sommige artsen schrijven het ook voor aan personen met het “nachtuil” syndroom. Er is bewijs dat suggereert dat Modafinil, wanneer het alleen wordt gebruikt, effectief is voor bepaalde subgroepen van mensen met depersonalisatie-derealisatiesyndroom. De subgroepen die het meest frequent reageren op Modafinil zijn personen met aandachtstekorten, lage prikkelbaarheid van het zenuwstelsel en verhoogde slaperigheid.

Niet-Medisch Gebruik om Prestaties te Verbeteren:

Door invloed op hersencellen verhoogt Modafinil cognitieve functies, wat leidt tot een verhoogde werkcapaciteit, activiteit, waakzaamheid, focus en concentratie. Daardoor zien velen het als een hersenversterkend “slim geneesmiddel”. Professionals die zich bezighouden met mentaal werk, zoals programmeurs, gamers en studenten, gebruiken Modafinil om de productiviteit te verhogen. Het wordt veel off-label gebruikt om de behoefte aan slaap te onderdrukken, terwijl het ook het kortetermijngeheugen na slaaptekort verbetert.

Militair Gebruik:

Verschillende landen’ militaire strijdkrachten hebben interesse getoond in Modafinil als alternatief voor amfetaminen – traditioneel gebruikte drugs in gevechtssituaties waar troepen slaapdeprivatie ervaren, zoals tijdens langdurige missies. In het Amerikaanse leger is Modafinil goedgekeurd voor gebruik in verschillende luchtmachtoefeningen en wordt het bestudeerd voor andere doeleinden. Studies hebben gesuggereerd dat Modafinil, toegediend in verdeelde doses van 100 mg, de nauwkeurigheid van de vluchtcontrole onder slaaptekort F-117 piloten kan handhaven op ongeveer 27% van de basislijnniveaus voor maximaal 37 uur zonder significante bijwerkingen.

Ruimtemissies: Astronauten op langdurige missies aan boord van het Internationaal Ruimtestation hebben Modafinil gebruikt om de prestaties tijdens perioden van vermoeidheid te optimaliseren. Het helpt bij verstoringen van het circadiaans ritme en de slechte slaapkwaliteit die astronauten ervaren. Op dezelfde manier kunnen veldartsen tijdens risicovolle, grootschalige en langdurige rechtshandhavingsoperaties in Maryland, VS, 200 mg Modafinil per dag voorschrijven aan wetshandhavingspersoneel om aandacht, concentratie en functioneren onder beperkte rustomstandigheden te verbeteren.

Cocaïneverslaving: Modafinil wordt onderzocht als mogelijke behandeling voor cocaïneverslaving vanwege verschillende redenen gerelateerd aan de biochemische mechanismen van beide drugs en waarnemingen dat het klinische effect van modafinil gedeeltelijk tegengesteld is aan de symptomen van cocaïneontwenning. In een dubbelblinde studie met modafinil bij personen die behandeling zoeken voor cocaïneverslaving, werden significante verbeteringen opgemerkt in sommige parameters, zoals het maximaal aantal opeenvolgende dagen zonder cocaïnegebruik, maar er werd geen statistisch significant effect gevonden op de verandering in percentage cocaïnevrije dagen.

Gewichtsverlies: Studies naar modafinil, zelfs bij personen met een gezond gewicht, wijzen erop dat het de eetlust onderdrukt en gewichtsverlies bevordert. Alle modafinilstudies in de Medline-database, die langer dan een maand duurden en veranderingen in gewicht rapporteerden, tonen aan dat modafinilgebruikers gewichtsverlies ervaren in vergelijking met een placebo. In 2008 toonde een kleine studie bij personen met gesimuleerd ploegendienstwerk een vermindering van de calorie-inname met 18% bij 200 mg modafinil per dag en een afname van 38% bij 400 mg per dag.

Werkingsmechanisme: Ondanks intensief onderzoek naar de interactie van modafinil met verschillende neurotransmitters, blijft het exacte mechanisme of complex van mechanismen onduidelijk. Wetenschappers bestuderen nog steeds hoe modafinil het menselijk lichaam beïnvloedt. Bekend is dat het medicijn verschillende neurotransmitters in de hersenen beïnvloedt die verantwoordelijk zijn voor alertheid, concentratie en focus. Men denkt dat het verschillende paden in de hersenen beïnvloedt, waardoor een stimulerend effect ontstaat en cognitieve functies worden verbeterd. Modafinil verhoogt waarschijnlijk de afgifte van monoamines, vooral norepinefrine en dopamine, uit synaptische kloven, vergelijkbaar met andere stimulerende middelen.

Modafinil beïnvloedt de hersenen door verschillende biochemische processen te activeren. Het stimuleert de productie van dopamine en gerelateerde neurotransmitters, waardoor de hersenactiviteit indirect toeneemt en de cognitieve functies (executieve functies) verbeteren. Deze veranderingen stellen individuen in staat om mentale taken effectiever aan te pakken, snel beslissingen te nemen en zich langer te concentreren. Vanwege het vermogen om de dopamine niveaus in de hersenen te verhogen, wordt Modafinil voorgeschreven aan personen met attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) die kritisch lage dopamineniveaus hebben, wat leidt tot concentratieproblemen en aandachtstekorten.

Tijdens klinische studies werd gevonden dat Modafinil neuroprotectieve en antioxidant eigenschappen bezit. Het helpt de corticale creatineniveaus te verhogen en oxidatieve processen in de hersenen te verminderen, wat ook bijdraagt aan verbeterde concentratie. Bovendien onderdrukt het de activiteit van verbindingen die verantwoordelijk zijn voor vermoeidheid en activeert het daarentegen stoffen die waakzaamheid bevorderen.

Verder verhoogt Modafinil het histaminegehalte in de hypothalamus, waardoor sommige onderzoekers het meer beschouwen als een “waakzaamheidsbevorderend middel” dan als een klassiek amfetamine-achtig stimulerend middel.

Onderzoek wijst uit dat Modafinil een “laag potentieel voor ernstig misbruik” heeft en “geen verslaving veroorzaakt bij eerste gebruikers.” De gecombineerde werking van Modafinil op zowel catecholamine- als histaminepaden vermindert het misbruikpotentieel in vergelijking met traditionele stimulerende middelen, terwijl het nog steeds effectief blijft als een waakzaamheid bevorderend medicijn.

Talloze studies tonen een toename aan van de niveaus van monoamines, met name dopamine in het striatum en nucleus accumbens, norepinefrine in de hypothalamus en ventrolaterale preoptische kern, en serotonine in de amygdala en frontale cortex. Modafinil activeert het glutamatergische pad, waardoor GABAergische zenuwsignaaltransmissie wordt geremd.

Effecten:

 • Verbetering van het geheugen.
 • Verbetert aandacht en cognitieve functie.
 • Vermindert de behoefte aan slaap.
 • Verbetert stemming en motivatie.
 • Verlaagt de eetlust en calorie-inname met 18%.
 • Vermindert slaperigheid overdag.

Bijwerkingen:

 • Er is een risico op het ontwikkelen van neurologische, huid- en allergische bijwerkingen, hoewel deze bijwerkingen het meest voorkomen tijdens de eerste twee weken van het gebruik van het medicijn.
 • Rugpijn, hoofdpijn.
 • Misselijkheid.
 • Gevoelens van angst.
 • Neusverstopping.
 • Diarree.
 • Duizeligheid.
 • Dyspepsie.
 • Slapeloosheid.
 • Ernstige allergische reacties.
 • Netelroos.
 • Vorming van zweren in de mond.
 • Vorming van blaren of afschilferende huid.
 • Zwelling van het gezicht, de ogen, de lippen, de tong, de benen of de keel.
 • Slik- en ademhalingsmoeilijkheden.
 • Koorts.
 • Kortademigheid.
 • Geelverkleuring van de huid en ogen.
 • Donkere urine.
 • Verhoogde bloeddruk.

Bioavailability (Biobeschikbaarheid)

De bio-beschikbaarheid van modafinil is meer dan 80%. De gemiddelde maximale concentratie wordt bereikt ongeveer 2-3 uur na toediening. Gelijktijdige inname met voedsel vertraagt de absorptie, maar heeft geen invloed op het totale gebied onder de farmacokinetische curve (“concentratie-tijd”). De halfwaardetijd varieert meestal tussen 10 en 15 uur en kan verschillen op basis van het genotype van cytochroom P450-enzymen en de functie van lever en nieren.

Contra-indicaties (Contra-indicaties)

 • Overgevoeligheid voor het medicijn
 • Voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, vooral bij het gebruik van andere stimulerende middelen of bij levercirrose
 • Hartaandoeningen, met name linkerventrikelhypertrofie of mitralisklep-prolaps

Gebruiksaanwijzing (Gebruik)

Voor wie?

 • Mensen met slaaptekort voor het handhaven van alertheid gedurende de dag
 • Gezonde personen voor het verbeteren van motivatie en cognitieve vaardigheden
 • Individuen met hyperactiviteit om zich gemakkelijker te concentreren op complexe taken

Effecten

Modafinil stelt een persoon in staat alerter en gefocust te blijven gedurende langere perioden, waardoor het gemakkelijker wordt om uitdagende taken uit te voeren. Dit effect blijft aanwezig zolang er voldoende concentratie modafinil in het lichaam is.

Doseringen (Doseringen)

Narcolepsie en Slaapapneu

 • Aanbevolen enkele dosis van 200 mg ’s ochtends
 • Klinische onderzoeksgegevens suggereren dat tweemaal daagse toediening van 200 mg (ochtend en middag) effectiever kan zijn

Ploegendienst

 • Aanbevolen enkele dosis van 200 mg, 1 uur voor aanvang van de dienst
 • Goede effecten kunnen ook worden bereikt met een enkele dosis van 300 mg
 • Dagelijkse dosis mag niet meer dan 400 mg zijn

Veilige Doseringen

 • Standaard begindosering van 50-100 mg, geleidelijk verhogen tot 200 mg of meer
 • Dagelijkse dosis mag niet meer dan 400 mg zijn

Overdosering (Overdosering)

Symptomen van overdosering zijn alleen mogelijk als iemand de maximale dagelijkse dosis van 400 mg modafinil overschrijdt. Deze symptomen kunnen zijn: angst, rusteloosheid, verwarring, slaapstoornissen, diarree, tachycardie, hallucinaties, misselijkheid, trillingen, pijn op de borst en andere symptomen.

Gebrek aan Effecten (Gebrek aan Effecten)

Sommige mensen ervaren de effecten van modafinil zelden of helemaal niet, vooral bij aanvang van het gebruik of bij langdurig en hoog gebruik.

Dagelijks Gebruik (Dagelijks Gebruik)

 • Aanbevolen voor de behandeling van narcolepsie, slaapapneu, ADHD, multiple sclerose en enkele andere aandoeningen
 • Dagelijkse frequentie en duur van inname zijn afhankelijk van het beoogde doel
 • Bij dagelijks gebruik moeten bepaalde regels worden gevolgd om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren

Invloed op Slaap (Invloed op Slaap)

 • Kleine doses modafinil hebben geen invloed op de nachtrust
 • Om verstoring van de reguliere slaap te voorkomen, moet modafinil in doses tot 400 mg alleen ’s ochtends worden ingenomen

Hoe Lang Kan Men Wakker Blijven op Modafinil (Duur van Wakker Blijven)

Met de juiste dosering kan alertheid tot 22 uur of langer worden gehandhaafd. In sommige gevallen kan het effect tot 40 uur duren.

Modafinil en Ontwenningsverschijnselen (Ontwenningsverschijnselen)

Bij langdurig en hoog gebruik van modafinil kunnen symptomen van ontwenningsverschijnselen optreden na stopzetting. Het wordt aanbevolen de dosering geleidelijk te verminderen om ongemak te verminderen.

Verslaving (Verslaving)

Ondanks enkele biochemische overeenkomsten met verslavende stimulerende middelen, heeft modafinil aanzienlijk lagere verslavende eigenschappen.

Combinatie met Andere Medicijnen (Combinatie met Andere Medicijnen)

Potentiële combinaties van modafinil met andere medicijnen worden beschreven, met waarschuwingen voor mogelijke bijwerkingen.

Modafinil en Alcohol (Modafinil en Alcohol)

Gelijktijdig gebruik van modafinil en alcohol wordt als gevaarlijk beschouwd vanwege tegenstrijdige effecten in de hersenen.

MAO-remmers (MAO-remmers)

Voorzichtigheid wordt aanbevolen bij gelijktijdig gebruik van MAO-remmers en modafinil vanwege het ontbreken van gedetailleerde informatie over interacties.