T4 Euthymed (Levothyroxinenatrium) Driada Medical

 39,00

 • Werkzame stof: Levothyroxinenatrium (T4)
 • Type: Schildklier
 • Vorm: Oraal (pillen)

T4 Euthymed 50 mcg (Levothyroxine Sodium)

Levothyroxine is een synthetische vorm van thyroxine (T4), een endogeen hormoon dat wordt afgescheiden door de schildklier, dat wordt omgezet in zijn actieve metaboliet, L-triiodothyronine (T3). T4 en T3 binden aan schildklierhormoonreceptoreiwitten in de celkern en veroorzaken metabole effecten door de controle van DNA-transcriptie en eiwitsynthese. Net als zijn natuurlijk afgescheiden tegenhanger, is levothyroxine een chiraal verbinding in de L-vorm.

Gebruiksdoel

Levothyroxine is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van een onderactieve schildklier (hypothyreoïdie) en andere aandoeningen waarbij de schildklierhormoonproductie van een persoon onder de norm ligt. Levothyroxine-natrium vervangt of ondersteunt het schildklierhormoon, dat normaal gesproken door de schildklier wordt geproduceerd. Lage niveaus van schildklierhormoon kunnen natuurlijk voorkomen of wanneer de schildklier beschadigd is door straling/geneesmiddelen of verwijderd is door een operatie. Levothyroxine staat ook bekend als L-thyroxine of T4.

Versterkt Metabolisme

Door de schildklierfunctie te normaliseren, helpt levothyroxine-natrium om een gezond metabolisme te behouden, cruciaal voor effectieve fasen van vetverlies en spiergroei.

Toename van Energielevels

Correcte schildklierfunctie kan leiden tot betere energieniveaus, wat de nodige uithoudingsvermogen en kracht voor intensieve trainingssessies garandeert.

Verbetering van Spierherstel

Gebalanceerde schildklierhormonen kunnen helpen bij eiwitsynthese en spierherstel, cruciaal voor bodybuilders in de herstelfase.

Gewichtsbeheer

Door het metabolisme te reguleren, helpt dit medicijn om een gezond gewicht te behouden, een sleutelfactor in bodybuilding voor esthetische en prestatiedoelen.

Consistente Prestaties

Stabiele schildklierniveaus verzekeren constante fysieke en mentale prestaties, essentieel voor atleten die een hoge intensiteit in trainingen moeten handhaven.

Gebruik met Groeihormoon

Patiënten die Menselijk Groeihormoon (HGH) krijgen, dienen T4 in te nemen om een tekort aan dit hormoon te voorkomen, aangezien groeihormoon de omzetting van T4 naar T3 aanzienlijk verhoogt, wat kan leiden tot een pathologisch tekort aan T4.

Dosering en Toediening

Het wordt aanbevolen om levothyroxine op een lege maag in te nemen, ongeveer een half uur of een uur voor de maaltijden, om de absorptie te maximaliseren. Het wordt ook aangeraden voor patiënten om de tablet met een glas water in te nemen om de inname te vergemakkelijken en de oplossing voor absorptie te helpen. Doseringen variëren afhankelijk van leeftijd, lichaamsgewicht en de individuele aandoening van de patiënt, evenals naleving van medicatie en dieet. De maximale dosering kan oplopen tot 300-400 mcg per dag, maar dit is zeldzaam. De meeste mensen moeten voorzichtig zijn met het starten van een lage dosering en een arts raadplegen om de optimale dosis te bepalen.

Hoe te Gebruiken

In essentie begint de dosering met 25-50 mcg per dag en elke 5-6 dagen verhoogt met 25-50 mcg per dag. En het maximum is 300-400 mcg per dag. Verspreid enkele tabletten gedurende de dag. De maximale cyclusduur is zeven weken. Er moeten ten minste zes weken tussen de cycli zijn. Bovendien zal het uw schildklier terugbrengen naar normale functionaliteit. Het wordt vaak gecombineerd met clenbuterol om beide nog effectiever te maken bij het verbranden van vet.

Gemiddelde dosis: 100 tot 200 mcg per dag Effectieve dosis: piramidemethode Bewezen cyclus: 5-6 weken

Farmacokinetiek

De absorptie van oraal toegediend levothyroxine varieert van 40 tot 80%, met het grootste deel van het medicijn geabsorbeerd door de vasten en de bovenste ileum. De absorptie van levothyroxine wordt verhoogd door vasten en verlaagd in bepaalde syndromen, door bepaalde voedingsmiddelen en met de leeftijd.

De halfwaardetijd van eliminatie is 6-7 dagen voor mensen met normale laboratoriumresultaten; 9-10 dagen voor mensen met hypothyreoïdie; 3-4 dagen voor mensen met hyperthyreoïdie. Schildklierhormonen worden voornamelijk uitgescheiden door de nieren (ongeveer 80%), met urinaire uitscheiding die afneemt met de leeftijd. De resterende 20% van T4 wordt uitgescheiden in de ontlasting.

Effecten

 • Reguleert uw metabolisme
 • Verbrandt vet
 • Verhoogt anabole processen en spiergroei
 • Stimulatie van het centrale zenuwstelsel

Profiel

Halfwaardetijd: 6-24 uur Frequentie van inname: 1-2 keer per dag

Voorzorgsmaatregelen

Langdurig gebruik van hoge doses kan ernstige problemen veroorzaken voor het schildkliersysteem en de onderdrukking van de endogene hormoonproductie. Studies tonen een afname van tot 20% van de endogene productie na 3 weken gebruik. Echter, wanneer correct gebruikt in de aanbevolen doseringen, herstelt de schildklierfunctie zich na 3-4 weken. Levothyroxine heeft effecten vergelijkbaar met adrenaline, inclusief verhoogde hartslag en nervositeit, die vermeden kunnen worden door het gebruik van bètablokkers.

Contra-indicaties

Levothyroxine is gecontra-indiceerd bij personen met overgevoeligheid voor levothyroxine natrium of enig bestanddeel van de formulering, bij personen met een acuut myocardinfarct en bij personen met thyreotoxicose van elke etiologie. Levothyroxine is ook gecontra-indiceerd bij personen met niet-gecorrigeerde bijnierinsufficiëntie, omdat schildklierhormonen een acute bijniercrisis kunnen veroorzaken door het verhogen van de metabole klaring van glucocorticoïden.

Geneesmiddelinteracties

Er zijn ook voedingsmiddelen en andere stoffen die kunnen interfereren met de absorptie van thyroxinevervanging. Vermijd het nemen van calcium- en ijzersupplementen binnen 4 uur na het medicijn en vermijd het nemen van sojaproducten binnen 3 uur na het medicijn, aangezien deze de absorptie van het medicijn kunnen verminderen. Andere stoffen die de absorptie verminderen zijn onder andere antacida die aluminium en magnesium, simethicone of sucralfaat, cholestyramine, colestipol en Kayexalate bevatten.

Andere stoffen veroorzaken andere bijwerkingen die ernstig kunnen zijn. Ketamine kan hypertensie en tachycardie veroorzaken en tricyclische en tetracyclische antidepressiva verhogen de toxiciteit ervan. Aan de andere kant veroorzaakt lithium hyperthyreoïdie door het beïnvloeden van het jodiummetabolisme van de schildklier zelf en remt het dus ook synthetische levothyroxine.

Speciale Waarschuwingen

Levothyroxine natrium moet zeer geleidelijk worden geïntroduceerd bij patiënten ouder dan 50 jaar en bij personen met langdurige hypothyreoïdie om plotselinge verhogingen van de metabole vraag te voorkomen. Patiënten met panhypopituïtarisme of andere predisponerende oorzaken voor bijnierinsufficiëntie kunnen reageren op behandeling met levothyroxine, en het wordt geadviseerd om de therapie met corticosteroïden te starten voordat levothyroxine wordt toegediend aan dergelijke patiënten. Levothyroxine natrium moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, waaronder angina, coronaire hartziekte, hypertensie en bij ouderen die een grotere kans hebben op occulte hartaandoeningen.

Gecontra-indiceerd bij patiënten met onbehandelde subklinische thyreotoxicose (onderdrukte serum TSH-niveaus met normale T3- en T4-niveaus) en bij patiënten met een acuut myocardinfarct. Schildklierhormoonvervangingstherapie kan een toename van de doseringsvereisten van insuline of andere antidiabetische behandelingen (zoals metformine) veroorzaken. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus en diabetes insipidus. Subklinische hyperthyreoïdie kan geassocieerd zijn met botverlies. Om het risico op osteoporose te minimaliseren, moet de dosis van levothyroxine natrium zo laag mogelijk worden getitreerd.

Opslag

 • Buiten bereik van kinderen houden
 • Bewaren op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht
 • Bewaren bij kamertemperatuur
 • Niet gebruiken na de vervaldatum